İpek Yolu

Dünya Ticaretini Şekillendiren Tarihi İpek Yolu-Yeni Büyük İpek Yolu

Ünlü tarihçi Herodot’un ve ünlü gezgin Marco Polonun belgelerinde sıkça bahsedilen, Pekinden başlayıp, Özbekistandan geçip Asya üzerinden Anadolu topraklarını boydan boya geçerek kara veya deniz yoluyla Avrupa kıtasının merkezindeki Londra’da son bulan bu ticaret yolu asırlar boyunca ticaret kervanlarının kullandığı bir güzergâh olmuştur. Sonrasında Afrika kolu devreye girmiş ve Avrasya’nın da dahil olduğu Büyük İpek Yolu dünya ticaretine asırlar boyunca şekil vermiştir. Adını ipek ve ipekli kumaşların ticaretinden alsa da bunun ötesinde insanlığın ihtiyaç duyduğu temel ihtiyaç mallarının doğu ve batı arasında değişimini sağlamıştır. Aslında İpek Yolunun misyonu ticaretin ötesinde doğu kültürünün ve kaynaklarının batıya iletilmesi, Batı bilgi birikimi ve teknolojisinin ise doğuya aktarılmasını sağlamıştır.

                Tarihi İpek Yolundaki ülkeler Cin, başta Özbekistan olmak üzere Orta Asya (çoğunluğu Türk olan) ülkeleri, Afganistan, İran, Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, Avrupa Ülkeleri ve İngiltere, Büyük yeni İpek Yolu üzerindeki ülkelere, saydığımız bu ülkelerin dışındaki Afrika Ülkeleri Arap Ülkeleri, Hindistan ve Pakistan’ın da eklenmesiyle oluşan mükemmel bir potansiyel ticaret alanı ortaya çıkmaktadır.

TÜRKİYE'NİN İPEK YOLUNDAKİ ÖNEMİ

Türkiye, bir ayağı Asya’da diğer ayağı Avrupa’da olan İpek Yolu'nun karayolu güzergâhının tam ortasında köprü vazifesi gören stratejik, siyasi ve ekonomik öneme sahip bir ülkedir. Ayrıca Büyük İpek Yolunun merkezinde yer alan Türkiye, Asya ve Afrika’daki enerji ve doğal kaynakların Avrupa’ya, Avrupa’daki bilgi birikimi ve teknolojinin Asya ve Afrika’ya geçiş koridoruna ev sahipliği yapan ender ülkelerden birisidir.  Türkiye son 10 yılda bütün dünyayı şaşırtırcasına ortaya koyduğu 3. boğaz köprüsü, demiryolunun dahil edildiği boğaz tünel geçişi, hava limanı ve Kanal İstanbul projeleri ile ipek yolunda yapılacak tüm ticaretten çok büyük kazanımlar elde edecektir.

TUĞRA YAZILIM BİLİŞİM SANAYİ TİCARET A.Ş. İÇİN BÜYÜK İPEK YOLUNUN ÖNEMİ

Tarihin derinliklerinde, somut olarak yapılan ticaretin şekli ve yöntemi değişmiştir. İnsanlık dijital çağa girmiş, dijital çağın gerekliliğine uygun olarak yaşamaya başlamıştır. Uzmanlar “Çağın ticareti de artık dijital olmak durumunda” olduğunu beyan etmektedirler. Tarihte medeniyetlere şekil veren, fikir, kültür ve ticaret alışverişi sayesinde insanlığın gelişimini sağlayan İpek Yolundaki somut ticaretin günümüz şartlarına göre yeniden yorumlanması gerekmektedir.

Tuğra A.Ş. ülkemizin sahip olduğu Büyük İpekyolu coğrafyasındaki karayolu güzergâhının tam ortasında köprü vazifesi gören stratejik bir öneme sahip olduğunu, bu bağlamda hazırladığı “HerEve.Market” projesi ile başlayıp, diğer e-ticaret siteleri ile yapacağı anlaşmalar sayesinde, ülkeler arasındaki ticaretin ödeme ve değişim aracı olarak kullanılabilecek bir dijital varlık olan TugraCoin projesini geliştirmiştir. TugraCoin sahip olduğu teknoloji sayesinde yapacağı anlaşmalar ve geliştireceği projeler ilan edilerek duyurusu yapılacaktır. Tuğra A.Ş. yatırım danışmanlık hizmetleri gibi projeler ile ticareti yeniden şekillendirmeyi planlamaktadır. Bu projelerin gerçekleşmesi ile, Çin’in başkenti Pekin ile Avrupa’nın kalbi Londra arasında yapılacak ticaretten ülkemizin büyük pay alması, ekonomik kazanımlar sağlamasına dönük çalışmalar yapılacaktır.

 

Press enter to search
Press enter to search